Ajattoman Veda-kirjallisuuden jakaminen – Shastra Dana

Osasto:

Kuvaus

Ajattoman Veda-kirjallisuuden jakaminen – Shastra Dana

Krishna-liikkeen oppi perustuu Veda-kirjoituksiin, joita pidetään täydellisen tiedon lähteenä. Krishna-liikkeen toimintaan kuuluu Veda‐kirjoitusten, erityisesti Bhagavad‐gitan ja Srimad Bhagavatamin tunnetuksi tekeminen kääntämällä, painamalla ja jakamalla kirjoja sekä muita painotuotteita. Nämä teokset hankitaan Bhaktivedanta Book Trust:in (BBT) kautta, jonka on luonut kansainvälisen Krishna-tietoisuus -yhteisö ISKCON:in perustaja Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

Haluamme jakaa näitä julkaisuja ja pyhiä kirjoituksia maksuttomasti niitä tarvitseville ja julkisiin laitoksiin. Pyydämme sinua osallistumaan tähän mitä hyväenteisimpään Shastra Danaan eli pyhien kirjoitusten lahjoittamiseen. 

Voitte valita haluamanne summan lahjoituspainikkeiden avulla tai lahjoittaa suoraan Krishna-liikkeen pankkitilille. 

Pankkitiedot:

Pankki: Osuuspankki
Saaja: Krishna-liike ISKCON Suomessa
Tilinumero: FI98 5541 2820 0239 51
Viitenumero: 161826

Lisätietoa:

Tapo Divyam Dasa (Tapio Paljakka)
Temppelipresidentti 
Malminkylän kartanon Krishna-temppeli
Krishna-liike ISKCON Suomessa
tapo.divyam@krishna.fi
+358451310016

Rahankeräysluvan saaja ja toimeenpanija:
Krishna-liike ISKCON Suomessa (0637759-7)
Rahankeräysluvan myöntäjä:
Poliisihallitus, Arpajaishallinto
Luvan numero ja myöntämisajankohta:
RA/2022/983 23.06.2022-
Keräyksen toimeenpanoalue:
Koko Suomi
Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään Krishna-liikkeen pääkeskuksen kiinteistön
kunnostamiseen sekä yhdyskunnan järjestämien maksuttomien tapahtumien
kustannuksiin. Lisäksi varoja voidaan käyttää yhdyskunnan julkaisutoiminnan
maksuttomaan jakeluun.