Temppelikunnostaminen

Kuvaus

Temppelirakennusten kunnostaminen

Krishna-liikkeen pääkeskus eli Krishna-temppeli toimii historiallisesti arvostetuissa rakennuksissa, joiden alkuperä juontaa jopa 1700-luvulle. Näiden kulttuurihistoriallisten rakennusten kunnostamiseen tarvitaan paljon resursseja. Tulevia remontteja ovat julkisivun kunnostaminen ja uudelleen maalaus, asumiskaavaan poikkeamispäätökseen liittyvät parannustoimenpiteet, arkkitehtikulut ja uudisrakennus. Pääkeskuksen kiinteistön kunnostamiseen liittyy myös lämmitysjärjestelmän vaihtaminen öljylämmityksestä maalämpöön.


Toivomme, että voisitte lahjoittaa temppelirakennusten kunnostamiseen ja ylläpitoon, jotta voisimme jatkaa palvelustamme Srila Prabhupadalle ja Sri Sri Gaura-Nitaille.

Voitte valita haluamanne summan lahjoituspainikkeiden avulla tai lahjoittaa suoraan Krishna-liikkeen pankkitilille. 

Pankkitiedot:

Pankki: Osuuspankki
Saaja: Krishna-liike ISKCON Suomessa
Tilinumero: FI98 5541 2820 0239 51
Viitenumero: 161800

Lisätietoa:

Tapo Divyam Dasa (Tapio Paljakka)
Temppelipresidentti 
Malminkylän kartanon Krishna-temppeli
Krishna-liike ISKCON Suomessa
tapo.divyam@krishna.fi
+358451310016

Rahankeräysluvan saaja ja toimeenpanija:
Krishna-liike ISKCON Suomessa (0637759-7)
Rahankeräysluvan myöntäjä:
Poliisihallitus, Arpajaishallinto
Luvan numero ja myöntämisajankohta:
RA/2022/983 23.06.2022-
Keräyksen toimeenpanoalue:
Koko Suomi
Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään Krishna-liikkeen pääkeskuksen kiinteistön
kunnostamiseen sekä yhdyskunnan järjestämien maksuttomien tapahtumien
kustannuksiin. Lisäksi varoja voidaan käyttää yhdyskunnan julkaisutoiminnan
maksuttomaan jakeluun.