Osallistu Krishna-liikkeen tukemiseen.

Osallistu
Krishna-liikkeen
tukemiseen.

Osallistu
Krishna-liikkeen
tukemiseen.

Osallistu Krishna-liikkeen tukemiseen.


Temppelirakennusten kunnostaminen

Temppelirakennusten kunnostaminen

Krishna-liikkeen pääkeskus eli Krishna-temppeli toimii historiallisesti arvostetuissa rakennuksissa, joiden alkuperä juontaa jopa 1700-luvulle. Näiden kulttuurihistoriallisten rakennusten kunnostamiseen tarvitaan paljon resursseja. Tulevia remontteja ovat julkisivun kunnostaminen ja uudelleen maalaus, asumiskaavaan poikkeamispäätökseen liittyvät parannustoimenpiteet, arkkitehtikulut ja uudisrakennus. Pääkeskuksen kiinteistön kunnostamiseen liittyy myös lämmitysjärjestelmän vaihtaminen öljylämmityksestä maalämpöön.

Toivomme, että voisitte lahjoittaa temppelirakennusten kunnostamiseen ja ylläpitoon, jotta voisimme jatkaa palvelustamme Srila Prabhupadalle ja Sri Sri Gaura-Nitaille.


TUE

Festivaali ja tapahtumat

Krishna-liike järjestää vuosittain monia tapahtumia ja festivaaleja, kuten Sri Krishna Janmastami, Gaura Purnima, Rama Navami, Sri Jagannatha Ratha Yatra ja Diwali, sekä sunnuntaijuhlat ja erikoistapahtumat. Kaikissa tapahtumissa ja festivaaleilla tarjotaan  juhla-ateria ohjelman päätteeksi. Kaikki tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia. Juhliin liittyy paljon kuluja, jotka ovat seuraavanlaisia: 

  • juhla-aterian valmistus
  • aterian jakamiseen liittyvät kertakäyttöastioiden ja jätehuollon kulut
  • kukkakoristelut alttarille
  • temppelisalin sekä rakennuksen muiden huoneiden koristelu
  • lavatekniikka (äänentoisto, esiintymislava, valotekniikka), 
  • kulunohjaus (kulunohjausaidat ja esteet, kyltit)
  • mainostus
  • tapahtumaan liittyvät materiaalit (esitteet, käsiohjelma ja muut ohjelmaan liittyvät informatiiviset materiaalit)
  • ohjelmasta ja uskonnollisten seremonioiden sisällöstä riippuen erilaiset tarvikkeet 
  • turvallisuuteen liittyvät kulut (turvajärjestelmä, järjestyksenvalvojat tai poliisi)

Toivomme, että voisitte lahjoittaa maksuttomien tapahtumien eli festivaalien ja tapahtumien järjestämiseen, jotta voisimme kehittää tapahtumien laatua ja jatkaa palvelustamme Srila Prabhupadalle ja Krishnalle. 


TUE

Veda-kirjallisuuden jakaminen

Krishna-liikkeen oppi perustuu Veda-kirjoituksiin, joita pidetään täydellisen tiedon lähteenä. Krishna-liikkeen toimintaan kuuluu Veda‐kirjoitusten, erityisesti Bhagavad‐gitan ja Srimad Bhagavatamin tunnetuksi tekeminen kääntämällä, painamalla ja jakamalla kirjoja sekä muita painotuotteita. Nämä teokset hankitaan Bhaktivedanta Book Trust:in (BBT) kautta, jonka on luonut kansainvälisen Krishna-tietoisuus -yhteisö ISKCON:in perustaja Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

Haluamme jakaa näitä julkaisuja ja pyhiä kirjoituksia maksuttomasti niitä tarvitseville ja julkisiin laitoksiin. Pyydämme sinua osallistumaan tähän mitä hyväenteisimpään Shastra Danaan eli pyhien kirjoitusten lahjoittamiseen. 


TUE

Voitte valita haluamanne summan lahjoituspainikkeiden avulla tai lahjoittaa suoraan Krishna-liikkeen pankkitilille. 

Pankkitiedot:

Pankki: Osuuspankki
Saaja: Krishna-liike ISKCON Suomessa
Tilinumero: FI98 5541 2820 0239 51
Viitenumerot:
161800 (Temppelirakennusten kunnostaminen);
161813 (Festivaali ja tapahtumat);
161826 (
Ajattoman Veda-kirjallisuuden jakaminen - Shastra Dana)
IBAN/BIC: OKOYFIHH

Lisätietoa:
Tapo Divyam Dasa (Tapio Paljakka)
Temppelipresidentti
Malminkylän kartanon Krishna-temppeli
Krishna-liike ISKCON Suomessa

tapo.divyam(a)krishna.fi
+358451310016

Rahankeräysluvan saaja ja toimeenpanija:
Krishna-liike ISKCON Suomessa (0637759-7)

Rahankeräysluvan myöntäjä:
Poliisihallitus, Arpajaishallinto

Luvan numero ja myöntämisajankohta:
RA/2022/983 23.06.2022-

Keräyksen toimeenpanoalue:
Koko Suomi

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään Krishna-liikkeen pääkeskuksen kiinteistön
kunnostamiseen sekä yhdyskunnan järjestämien maksuttomien tapahtumien kustannuksiin. Lisäksi varoja voidaan käyttää yhdyskunnan julkaisutoiminnan. maksuttomaan jakeluun.