Rakennusluvan avustus

Osasto:

Kuvaus

KAUPUNKI VAATII PÄIVITETTYÄ POIKKEAMISPÄÄTÖSTÄ

Rakennuslupa kesään 2023 mennessä
toiminnan takaamiseksi

Krishna-liikkeen pääkeskus eli Krishna-temppeli toimii historiallisesti arvostetuissa museosuojelluissa rakennuksissa, joiden alkuperä juontaa jopa 1700-luvulle. Kulttuurihistoriallisen arvon vuoksi kaupungilla on tiukat vaatimukset rakennusten kunnostamiseen ja siksi niihin tarvitaan hyvin paljon resursseja. Erityisesti, Krishna-liikkeen toiminnan jatkumisen kannalta elintärkeää on poikkeamispäätöksen rakennusluvan hankkiminen, mikä tulee toteuttaa kesään 2023 mennessä. Tämä edellyttää arkkitehtien, rakennusinsinöörien ja muiden erityisasiantuntijoiden käyttöä. Arviomme tulevista kustannuksista on noin 30 000 €.

Pankkitiedot:

Pankki: Osuuspankki
Saaja: Krishna-liike ISKCON Suomessa
Tilinumero: FI98 5541 2820 0239 51
Viitenumero: 161800

Lisätietoa:

Tapo Divyam Dasa (Tapio Paljakka)
Temppelipresidentti
Malminkylän kartanon
Krishna-temppeli
Krishna-liike ISKCON Suomessa
tapo.divyam@krishna.fi
+358451310016

Rahankeräysluvan saaja ja toimeenpanija:
Krishna-liike ISKCON Suomessa (0637759-7)
Rahankeräysluvan myöntäjä:
Poliisihallitus, Arpajaishallinto
Luvan numero ja myöntämisajankohta:
RA/2022/983 23.06.2022-
Keräyksen toimeenpanoalue:
Koko Suomi
Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään
Krishna-liikkeen pääkeskuksen kiinteistön
kunnostamiseen sekä yhdyskunnan
järjestämien maksuttomien tapahtumien
kustannuksiin. Lisäksi varoja voidaan
käyttää yhdyskunnan julkaisutoiminnan
maksuttomaan jakeluun.